Blog

Fibromyalgie

In het kort

De naam fibromyalgie komt van fibra = vezel, musculus = spier en algos = pijn. Het betekent dus letterlijk 'pijn van spieren en vezel. Vezel staat ook wel voor bindweefsel. Een andere benaming voor fibromyalgie is ‘weke delen reuma’.

De meest voorkomende kenmerken zijn pijn in de spieren, pijnlijke drukpunten op verschillende plekken in het lichaam, toename van pijnklachten na (over)belasting en kou. Andere veel voorkomende klachten zijn spierstijfheid, slaapstoornissen, hoofdpijn en vermoeidheid.

Epidemiologie

Fibromyalgie komt dus bij 1 tot 2 procent van de bevolking voor. Volgens schattingen van onderzoekers wordt bij 5 tot 15 procent van de nieuwe patiënten op een reumatologische kliniek de diagnose fibromyalgie gesteld. Fibromyalgie komt het meest voor bij vrouwen (ongeveer 90 procent van de patiënten is vrouw). Het syndroom openbaart zich meestal tussen het 25e en 40e levensjaar. (Wikipedia)

Oorzaak

Ondanks dat zoveel mensen in meer of mindere mate lijden aan dit syndroom is er nog geen eenduidige oorzaak gevonden. Er is nog geen eenduidige diagnosestelling doordat iemand gezond oogt, er geen afwijkende bevindingen uit bloedonderzoek zijn en klachten behoorlijk kunnen wisselen per patiënt.

Gevolgen

Een gevolg van de moeilijke diagnosestelling is vaak ontkenning van het ziektebeeld. Dit levert frustratie en teleurstelling op door het ontbreken van een verklaring voor de echt aanwezige pijnklachten.

Een ander gevolg is dat soms te snel of ten onrechte de diagnose gesteld wordt. Om teleurstelling bij de patiënt te voorkomen (omdat er geen verklaring voor hun klachten gevonden word) word de diagnose fibromyalgie gegeven. Het is dan fijn dat er handvatten zijn om met de klachten te leren omgaan. Een nadeel is dat er dan een label aan de klachten hangt en alles daaronder geschoven word.

Bestaande of nieuwe klachten worden dan niet opnieuw meer bekeken om te zien of ze toch opgelost kunnen worden. Fibromyalgie heeft toch de naam chronische (niet te genezen) aandoening.

Door het niet goed kunnen vaststellen van de aandoening en de onduidelijke oplossing is fibromyalgie een onbegrepen aandoening.

Ontwikkeling

Op het gebied van fibromyalgie vind er redelijk wat onderzoek plaats. Dit heeft al nieuwe inzichten gegeven. Zo wordt (werd) het meestal geclassificeerd als reumatische spieraandoening. Door onderzoek blijkt dat er een disfunctioneren van neurotransmitters mee speelt. Neurotransmitters zijn chemische stoffen die door de hersenen worden aangemaakt om het lichaam te “vertellen” wat het moet doen. Bij mensen met fibromyalgie blijkt er een abnormale productie van neurotransmitters en andere chemische stoffen aanwezig te zijn die niet alleen de gemoedstoestand en het slaappatroon beïnvloeden, maar ook de manier waarop pijn wordt beheerst en de functioneringswijze van het immuunsysteem. (www.fibromyalgie.nl)

Behandeling

Mogelijke behandelingen die je via internet vind:

  • Medicatie (pijnstillers, antidepressiva, slaapmiddelen)
  • Psycholoog, cognitieve gedragstherapie
  • Bewegingstherapie (fysiotherapie, oefentherapie)
  • Leren omgaan met stress
  • Voeding
  • Leefstijl
  •     Sport (yoga, pilates, zwemmen, fietsen, wandelen)  

Medicatie onderdrukt enkele symptomen van fibromyalgie, het is geen oplossing.

Duidelijk is wel dat een bewuste leefstijl met goede voeding, voldoende echte ontspanning/rust, mentale gezondheid in combinatie met gezond bewegen het meeste effect heeft. Medicatie is alleen een onderdrukking van symptomen.

Door stress aan te pakken zullen veel klachten zich verminderen. Minder suiker in voeding gebruiken geeft het lichaam rust (suiker is een veroorzaker van stresssituatie in het lichaam). Door in het dagelijks leven gezond en regelmatig te bewegen zullen spieren veel sterker en soepeler blijven wat veel klachten voorkomt. Mentale gezondheid is aan te werken door stress/spanning te verminderen, bewust om te gaan met pijnklachten en echte rust/ontspanning te nemen.

Er is dus best veel mogelijk bij fibromyalgie, het vergt wel een flinke investering van tijd en energie.

Meer?

Wil je meer weten over de mogelijkheden bij fibromyalgie? Leren wat echte rust en ontspanning is? Ontdekken wat jouw beweegmogelijkheden zijn?

Neem dan contact op (janneke@basisinbeweging.nl) voor een eerste afspraak en dan bekijken we of en hoe ik jou daarbij kan helpen.


#basisinbeweging #fibromyalgie #fibromyalgia #pijn #onbegrepenklachten #spierklachten #wekedelenreuma #fysiotherapie #oefentherapie #oefentherapiemensendieck