Onderzoek

Mooi onderzoek wordt er opgezet. Zo te lezen een holistische opzet als je kijkt naar de onderzoeksvragen en de manieren van onderzoek. Niet alleen literatuur studie maar de wijk ik en in gesprek gaan. Waarbij naast onderzoek er ook direct bewustwording en soms gedragsverandering gaat ontstaan. Niet alleen theorie maar de theorie ook praktisch uitvoeren.

Afzonderlijk is er al veel aangetoond. Zo te lezen worden in dit onderzoek een heel aantal losse factoren gecombineerd. Zoals bijv groen in de leefomgeving en (on)gezonde keuzes in de omgeving.

Vooral de theorie en praktijk combineren word ik enthousiast over. Veel in de leefomgeving is in te zetten voor gezondheid. Mensen zijn altijd zo verbaasd over wat ze zelf al kunnen doen op dat kleine postzegeltje groen met bankje om de hoek. Herstellen ervaart men echt anders in de eigen leefomgeving dan in de klinische praktijk. Hoe gezonder de leefomgeving hoe beter gezondheid en herstel kan gaan.


#agendanatuurinclusief #natuurinclusief #gezondheid #leefomgeving