Stressvermindering voor zorgmedewerkers

Zorgmedewerkers hebben baat bij stressverminderende activiteiten.
Interventies die bekeken zijn gaan van cognitieve gedragstraining, training op assertiviteit, coping, communicatieve vaardigheden tot ontspanningsoefeningen, mindfulness, meditatie, yoga, tai chi, massage, acupunctuur en het spelen van of luisteren naar muziek.

Alles liet positieve resultaten zien, die ook nog eens konden overslaan naar patiënten, collega’s en zelfs de organisaties. Wat nog ontbreekt aan onderzoek is wat voor effect het heeft als een zorgmedewerker ook werkzaamheden buiten kan doen (naast de mogelijkheid van buiten pauze houden).

Het zou wat organisatie vragen en waarschijnlijk ook veel planning. Maar als een zorgmedewerker de mogelijkheid heeft om bepaalde administratieve taken op een groene plek of zelfs buiten te doen, dan heeft dat een positieve invloed op de stress. Of als bepaalde patient besprekingen al wandelend gedaan kunnen worden. Een intake in een groene omgeving zal een ander effect hebben op patiënt en medewerker.

Het lijkt misschien nog niet haalbaar maar als we gezond willen blijven zorgen is verandering nodig. En verandering kost tijd maar kan veel opleveren. Ik denk dat de huisartsen in Limburg een voorbeeld zijn. Ze zijn anders gaan werken (meer tijd, positieve gezondheid etc) waardoor het aantal doorverwijzingen naar ziekenhuizen met 7% gedaald is.

Tijdens de walking seminars laten Carla en ik zien en ervaren hoe je als eerstelijns zorgverlener natuur en omgeving kunt inzetten voor je patiënt en zeker ook voor jezelf.

#gezondheid #zorgprofessional #natuurinclusief #stress #fysiotherapeut #oefentherapeut